Där IT och drama möts

05 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M8

Där IT och drama möts

Målgrupp: Fsk

Följ med två pirater på skeppet Svarta Flamingon! Vi visar hur vi använder drama och digitala verktyg för att levandegöra och förstärka barnens upplevelser i de projekt vi arbetar med. Utgångspunkten i vårt arbetssätt är hur vi följer barnen i olika projekt som binds samman av ett tema. Skepp o’hoj!