Bottom Up- även i skolpolitiken

03 Maj 2017
14.15-15.15
SAL M6

Bottom Up- även i skolpolitiken

På SETT hörs och syns lärare. De inspirerar och medverkar till utveckling i den egna och i andras verksamheter. Bottom Up på riktigt. Nu vill vi att detta även ska gälla skolpolitiken. Vi bjudit in lärare från olika skolformer till ett samtal om ämnen som skolpolitiker brukar prata och besluta om. Genom att lyssna på lärarna i nuet, kan politiker förstå vad som behövs i framtiden. Nu ska lärarna prata och politikerna lyssna. Bottom Up, även upp till nationell nivå.

Samtalsledare: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. Peter Habbe, lärare gymnasiet, Nacka. Ellinor Lundsten, lärare Förskoleklass-3, Järfälla. Carina Byström, lärare 4-9, Stockholm. Mikael Bruer, lärare 7-9, Växjö. Mikael Andersson, lärare fritidshem, Helsingborg. Jonas Monsén, speciallärare gymnasiesärskola, Stockholm. Martina Lundström, förskollärare, Piteå.