barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

05 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M3

barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

Målgrupp: Förskola

IKT är ngt som vi i förskolan ska arbeta med. Men HUR vi ska göra detta är inte alltid helt lätt. Under denna föreläsning får vi följa förskolan Kakburkens projekt där man förde in kameran som ett nytt uttryckssätt för barnen. Föreläsningen kommer utgå från praktiken men främst belysa och lyfta exempel på vikten av att förbinda erfarenheter, verktyg och tankar (hur IKT kan förbinda konstruktionsrummet med ateljen o.s.v.) Med andra ord; hur blir IKT ett VERKTYG i vår verksamhet där tankar, fantasi och erfarenheter FÖRBINDS? Hur blir IKT mer än häftiga upplevelser utan istället lärprocesser?