Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

03 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M3

Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola

Jag kommer under denna föreläsning att tänka högt kring behovet av våra barn 2017. Känner de sig behövda i en tid som går allt snabbare och där klyftorna ökar? Hur känner jag mig behövd som ung i mitt egna hem eller i skolan tillsammans med risken för tokstressade vuxna? Vi talar vackert om inkludering och inflytande. Men menar vi det på riktigt?