Att skapa arbetsro i livliga klasser

03 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M5

Att skapa arbetsro i livliga klasser

Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola

Känna trygghet, vara med i en gemenskap, veta att ingen kommer skratta åt en eller att inte bli lämnad ensam i skolan, det låter som en självklarhet, men hur går det egentligen? Med konkreta tips, vetenskaplig forskning och beprövade metoder under åtta års tid har jag hittat ett sätt att nå goda kunskapsresultat i de livligaste klasser. Jag har alltid dragits till utmaningen att få de elever som inte hittar sin plats i skolan till att göra det och skapa en positiv bild av skolan där alla lyckas.