Att leva och lära i programmeringens värld

05 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M3

Att leva och lära i programmeringens värld

Målgrupp: Grundskola och Förskola

Vilken roll spelar program, algoritmer, data och internet i vårt samtida och framtida samhälle? Hur kan vi använda programmering som utgångspunkt för att både bygga förståelse för den digitala världen och lära oss skapa med digital teknik? Dessa stora frågor fungerar som bas då Linda Mannila berättar om hur man kan jobba med programmering i både förskola och skola.