Att bygga ett lärande team

04 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M5

Att bygga ett lärande team

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola

Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen hand. Det kollegiala lärandet och samarbetet är nödvändigt. Däremot är det inte helt lätt att få till det för hela skolans utveckling. Jag berättar om framgångsfaktorer och fallgropar från min egen erfarenhet och kopplar till forskning om hur vi människor fungerar och lär.