Åt den som har ska vara givet…

05 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M3

Åt den som har ska vara givet…

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

Det digitala medielandskapet – ett tivoli som har mycket att erbjuda den som har biljett, karta och kompass. Skolan ska kunna ge det som krävs för att alla ska kunna vara delaktiga och hitta sina roller. Cecilia Boreson och Katarina Lycken Rüter är svensklärare på Mediagymnasiet i Nacka och lyfter i denna föreläsning några av de utmaningar som digitaliseringen ställer oss inför när det gäller att läsa, tänka och utveckla resonemang.