Är det barnen eller tavlan som snurrar?

05 Maj 2017
15.30-16.15
M3

Är det barnen eller tavlan som snurrar?

Målgrupp: Förskola

Presentationen visar hur interaktioner uppstår i mötet mellan sociala resurser, som barns olika kroppsliga eller verbala handlingar, och materiella resurser, som ljus, ljud eller färg. Vidare diskuteras hur teknologin gör något med barnen, man kanske kan se det som att teknologin dikterar barns handlingar? Till skillnad från annat material har teknologi möjlighet att ”se, tolka och omskapa” – begrepp som vi vanligen använder när vi talar om mänskliga egenskaper. Utifrån dessa tankar diskuteras också i presentationen teknologins villkor för barns lek.