Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

04 Maj 2017
11.15-12.00
SAL M1

Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola

Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan underlätta och stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är t.ex. program och appar, men också inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och mobiltelefoner. Denna föreläsning handlar om förhållningssätt kring alternativa lärverktyg samt de olika syften som finns. Även en del konkreta exempel kommer att ges på hur verktygen kan användas för alla elevers språk- och kunskapsutveckling.