Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

04 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M2

Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

Styrnings- och ledningsspåret

Vi berättar hur man utifrån aktionsforskning kan arbeta på ett levande och vetenskapligt sätt med skolutveckling. Utgångspunkten är att lärarna besitter oumbärlig kunskap och därför måste bidra till både kunskaps- och verksamhetsutveckling, vilket kan ske i ett välutvecklat samarbete med forskare. På så vis möts vetenskap och erfarenhetsbaserad praxis. Föreläsningen beskriver grunderna i aktionsforskning, praktiska exempel samt ger nya tankar kring organisation och fortsatt utvecklingsarbete.