Tema 2018 – Fatta Digitalt!

I och med regeringens nya direktiv är årets tema kopplat till de beslut om förändringar i grundskolans kursplan som träder i kraft senast den 1 juli 2018. Läs mer här. Syftet med dessa ändringar är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. På SETT 2018 lägger vi därför stort fokus på arbete med digitala texter, källkritik, programmering och digitaliseringens påverkan på samhället.

Inspirerande seminarier

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Förutom konferensen finns ett aktivt mässgolv där utställare bjuder in till föreläsningar, workshops, diskussioner och mer!

Två konferensspår

Det här spåret riktar sig till dig som lärare eller pedagog och avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet.

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer, men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.

Tre dagar med ledarfokus

Vi vill ge mer plats åt diskussioner och nätverkande och har därför utökat styrnings- och ledningsspåret med en dag.

Vad: Keynotes och engagerande panelsamtal kopplade till förändringsprocesser, ledarskap, omvärldsbevakning.
När: Alla tre dagar på SETT.
Varför: Avsluta läsåret hos oss där du får nätverka med kollegor, återförsäljare och medarbetare. Gå härifrån med nya idéer inför kommande termin och dela med dig av egna erfarenheter.