På Pedagogik- och Didaktikspåret 2018 är vårt fokus att du ska få praktiknära exempel, det senaste inom ped. forskning och konkreta tips på hur du kan arbeta i din verksamhet med bland annat digitala texter, källkritik, programmering och digitaliseringens påverkan på samhället.

Det här spåret riktar sig till dig som är lärare, förskollärare, fritidslärare eller pedagog. Vi är en mötesplats för lärare av lärare.
Observera att du inte kan anmäla dig till föreläsningarna i förväg utan du väljer fritt på plats vilka föreläsningar du vill gå på.

2018-04-11

2018-04-12

2018-04-13