Konferensprogram

Konferensprogram

Observera att du inte kan anmäla dig till föreläsningarna i förväg utan du väljer fritt på plats vilka föreläsningar du vill gå på. 

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Fokusområden de olika dagarna

11-12 april: Fokus på ledarskap, grundskola, fritidshem och särskola
13 april: Fokus på ledarskap, förskola och gymnasieskola

Se förra årets konferensprogram i pdf här!

Tema 2018 – Fatta Digitalt!

I och med regeringens nya direktiv är årets tema kopplat till de beslut om förändringar i grundskolans kursplan som träder i kraft senast den 1 juli 2018, se länk. Syftet med dessa ändringar är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. På SETT2018 lägger vi därför stort fokus på arbete med digitala texter, källkritik, programmering och digitaliseringens påverkan på samhället.