Unikum

Monter: C:50
Telefonnummer: 087201600
Mailadress: kontakt@unikum.net

Unikt lärande – för unika barn

Alla barn är unika, och är på väg mot sina egna unika liv. I vår vision är därför lärandet för alla våra unika barn anpassat till varje barns unika förutsättningar och situation.

Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar.

Verktygen ska stödja och inspirera hela processen från nyfikenhet, målsättning och planering, till aktivitet, upplevelse, bedömning, uppföljning, användning av kunskapen och reflektion. Med ”lärande i skolan” menar vi lärande och utveckling hela vägen från skolformerna förskola via grundskola och särskola till gymnasium och vuxenutbildning/SFI.

Genom nyfikenhet och kontinuerlig vidareutveckling tillsammans med våra användare skall Unikum se till att användarna ständigt har tillgång till lättanvända, nyttiga, tillgängliga, säkra, öppna och flexibla verktyg av världsklass. 

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i skolan. Dessa processer är kritiska för att vi skall klara av att BÅDE individanpassa lärandet OCH samtidigt säkra att vi når skolans mål.

De fem processerna

Barn och elever  samarbetar – efter förmåga – med pedagoger och föräldrar kring:

  1.  Att se och reflektera kring barnens utveckling – t.ex. med lärloggar och dokumentation
  2.  Dialog, utvecklingssamtal och uppföljning kring barnens viktigaste utvecklingsområden.
  3.  Att förstå mål och syfte för lärandet i de områden barnen leker och jobbar med.
  4.  Att elever i skolan själva kan se och bedöma sin utveckling av kunskaper och förmågor i relation till läroplanen
  5.  Att alla enkelt kan se hur arbetet är grundat i läroplanen.

Kom förbi monter C:50 så berättar vi mer om vårt processträd och Unikt lärande för unika barn!

 

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i skolan.

Fokusera på Skolans processer och lärande, inte administration och system.

I Unikum finns det du behöver för pedagogisk dokumentation, mål, planer och omdömen. Dessutom kan du kombinera med andra appar för andra delar av ditt arbete.

Sök bland nästan 300 000 pedagogiska planeringar i Unikums skolbank

Se och samarbeta kring barnets och förskolans utveckling

Samarbeta enklare i vår lärportal så att ni kan fokusera på lärande

Få mer tid till det du brinner för med våra pedagogiska webbverktyg

Skapa planeringar som passar din undervisning