Unikum

Monter: C:36
Telefonnummer: 087201600
Mailadress: kontakt@unikum.net

Unikt lärande – för unika barn

Alla barn är unika, och är på väg mot sina egna unika liv. I vår vision är därför lärandet för alla våra unika barn anpassat till varje barns unika förutsättningar och situation.

Skräddarsytt för varje skolform

Unikum ger en röd tråd i lärandet hela vägen från förskola till vuxenutbildningen. På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, mellan enheter och mellan olika skolformer.

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i förskola och skola. Dessa processer är kritiska för att vi ska klara av att BÅDE individanpassa lärandet OCH samtidigt säkra att vi når målen.

Läs mer om Unikums fem processer

Kom och träffa oss i monter C:50 så berättar vi mer om hur du kan få stöd i undervisningen!

Det här är Unikum

Använd de fina verktygen i alla plattformar

Enkelt och smidigt SKA i förskolan

Pedagogiska processer för grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen