Umeå kommun

Monter: A:26
Telefonnummer: 090-16 26 08, 070-644 05 97
Mailadress: modersmal@umea.se

Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik.
Fjärrundervisning möjliggör ett ökat språkande mellan elever som har samma modersmål, vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lärande. Undervisningen bedrivs i grupper om fyra till fem elever från olika skolor i årskurser 2–3, 4–6 och 7–9. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 genomförs modersmålsundervisningen i undantagsfall genom fjärrteknik.

 

Beate Bosak & Peter Hjelm