Teskedsorden

Monter: A:10
Telefonnummer: 070 750 79 02
Mailadress: info@teskedsorden.se

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. De projekt vi driver har en stark inriktning mot barn och ungdomar. Vi tar fram material för skolor. Vi arrangerar och medverkar i evenemang och fortbildningar med syfte att öka tolerans och respekt människor emellan.

De två projekt som Teskedsorden just nu arbetar med är förskoleprojektet Barnens planet och Reality check – Sveriges första app mot rasism (för 13-19 år). Båda dessa material finns med lärarhandledning och är därför enkel att använda i elevgrupper. Vi har också nyligen släppt rapporten Förlåt räcker inte, med elevers erfarenheter och förslag till åtgärder med anledning av skolans värdegrund och demokratiuppdrag.

Behovet att arbeta med tolerans i skolorna är stort. När man är yngre är man som mest öppen för nya intryck och impulser, att starta samtal om humanism och respekt med barn och unga är därför djupt meningsfullt. Sedan grundandet 2006 har vi till elever i gymnasiet skickat ut inte mindre än 800 000 exemplar av Amos Oz kloka Hur man botar en fanatiker.

Berättelser går som en röd tråd genom Teskedsordens arbete och ett annat av Teskedsordens tidigare skolprojektet heter Inte en främling, en serie med personliga berättelser kring ämnen som identitet, diskriminering, rasism, normer etc.