Sveriges Television

Monter: C:29
Telefonnummer: 0702940993
Mailadress: frida.boethius@svt.se

Sveriges Television Aktiebolag (SVT) är ett svenskt stiftelseägt och licensfinansierat företag. Stiftelsens ledamöter utses av regeringen och licensmedlen tilldelas SVT av staten.

Enligt ett sändningstillstånd ska SVT ansvara för den allmännyttiga (public service) -produktionen och -utsändningen (tillsammans med Teracom) av television i Sverige. Utbudet riktar sig till alla åldrar och det sända innehållet utgörs till största delen av fiktion, underhållning, sport, kultur och musik men även fritidsfakta, vetenskapsfakta, samhällsfakta och nyheter.