Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Monter: M:41
Telefonnummer: 084408480
Mailadress: anita.hyttinen@slff.se

Författare av läromedel och kurslitteratur

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) är en intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. Vi värnar upphovsrätten och bevakar författares rättigheter. Vi arbetar för att förbättra läromedelsförfattares villkor och vi ser till att författare får rätt ersättning för sitt skrivarbete.

SLFF är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare vilket innebär att vi representerar samtliga upphovspersoner till läromedel och kurslitteratur. Våra cirka 1600 medlemmar är författare till läromedel och kurslitteratur i alla ämnen och för alla årskurser.

Vad SLFF gör

  • Förhandlar om avtal för författarna. Som huvudorganisation sluter vi avtal som omfattar samtliga rättighetshavares rättigheter inom läromedelsområdet med förlag, företag, myndigheter och organisationer.
  • Fördelar kopieringsersättning. Vi har till uppgift att fördela upphovsrättsintäkter för kopiering i undervisningssyfte. Detta gör vi genom att årligen utlysa författarstipendium för läromedel och kurslitteratur.
  • Bevakar upphovsrätten. För att bevaka upphovsrätten har vi ett omfattande samarbete med upphovsrättsorganisationer i Sverige, Norden och Europa.
  • Svarar på lagförslag. Vi är remissinstans och har rätt att avge yttrande beträffande nya lagförslag.
  • Vi bildar opinion kring frågan om läromedlens betydelse i samhället.
  • Erbjuder omfattande medlemsservice. Vi är en medlemsorganisation som erbjuder författare gemenskap, stöd och rådgivning samt fortbildning, kompetensutveckling och andra förmåner.