StudyBee

Monter: M:32
Telefonnummer: 0706999183
Mailadress: info@studybee.se

StudyBee hanterar den pedagogiska elevutveckling direkt i Google Classroom. StudyBee är fullt integrerat med Google Classroom och möjliggör formativ bedömning per uppgift och elev mot skolverkets kunskapskrav. Med StudyBee får pedagogen en bättre bild över elevens utveckling och sparar därmed mycket tid. Att återkoppling till uppgift sker direkt i Google Classroom och möjliggör att eleven får en tydligare översikt över sin utveckling. Man är och stannar i Google Classroom miljön, där undervisningen sker. NYHET för Settdagarna är att vi nu även har en vacker lösning för Språkintroduktion

Kom och besök vår monter så diskuterar vi förutsättningarna för er skola, och hur StudyBee kan hjälpa till att effektivisera och stärka elevutveckling. Självklart presenterar vi då också hur StudyBee fungerar i praktiken.