Studi.se

Monter: K:38
Telefonnummer: 08-509 15 401
Mailadress: erika@studi.se

Ett flerspråkigt digitalt läromedel

  • Sex olika språk
  • Undertexter på samtliga språk
  • Animerade filmer
  • Följer läroplanen för högstadiet
  • Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga
  • Alltid tillgängligt på dator, läsplatta eller mobil
  • Quiz på samtliga språk
  • Nya filmer om sex, samlevnad och hedersproblematik

Studieverktyget Studi.se består huvudsakligen av hundratals animerade kortfilmer för högstadiet i läroplanens alla obligatoriska ämnen. Varje film finns på sex olika språk; förutom svenska även engelska, arabiska, tigrinska, dari och somaliska. Senare i år tillkommer thailändska.

Elever som ännu inte lärt sig svenska kan få all information på sitt eget modersmål. Men även en elev som lärt sig svenska har lättare att ta till sig avancerad information om den förmedlas på modersmålet. Det gäller inte minst facktermer. Många elever väljer då att lyssna på svenska och ha undertexter på sitt modersmål.

Eleverna kan se filmerna när som helst på dator, läsplatta eller smart mobil. Det går också att minska eller öka hastigheten på uppspelningen. Till varje film hör ett quiz, så att eleverna kan testa sina kunskaper.

Studi.se passar lika bra för svensktalande elever som för nyanlända. Ofta används läromedlet för att flippa klassrummet.

En rad nya lektioner om sex, samlevnad och hedersproblematik presenteras på SETT-dagarna. Materialet produceras i samarbete med RFSU och GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

Du får tillgång till Studi.se genom att din kommun ansluter sig till Språkprojektet. Det är ett forskningsprojekt som syftar till att skapa de bästa metoderna för att ge nyanlända och tvåspråkiga såväl ämneskunskap som svenska språkkunskaper.

Du träffar oss i monter K38