Studi.se

Monter: H:13
Telefonnummer: 08-509 15 401
Mailadress: erika@studi.se

Ett flerspråkigt digitalt läromedel

  • Sex olika språk
  • Undertexter på samtliga språk
  • Animerade filmer
  • Följer läroplanen för högstadiet
  • Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga
  • Alltid tillgängligt på dator, läsplatta eller mobil
  • Quiz på samtliga språk
  • Även filmer om teknik och programmering

I Studi ingår många hundra korta animerade filmer med handling och tydliga förklaringar. Det skapar lust i lärandet, ökar förståelsen och ger hållpunkter för långtidsminnet. Varje film finns på sex olika språk; förutom svenska även engelska, arabiska, tigrinska, dari och somaliska. Senare i år tillkommer thailändska, följt av franska och tyska.

Elever som ännu inte lärt sig svenska kan få all information på sitt eget modersmål. Men även elever som lärt sig svenska kan lättare ta till sig avancerad information på modersmålet. Det gäller inte minst facktermer. Många väljer då att lyssna på svenska och ha undertexter på modersmålet.

Eleverna kan se filmerna när som helst på dator, läsplatta eller smart mobil. Det går också att minska eller öka hastigheten på uppspelningen. Till varje film hör ett quiz, så att eleverna kan testa sina kunskaper.

Studi passar lika bra för svensktalande elever som för nyanlända. Ofta används läromedlet för att flippa klassrummet.

Du får tillgång till Studi genom att din kommun ansluter sig till Språkprojektet. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att skapa de bästa metoderna för att ge nyanlända och tvåspråkiga såväl ämneskunskaper som svenska språkkunskaper.

Du träffar oss i monter K38, där du också kan testa läromedlet.

Missa inte seminariet ”En normkritisk syn på skolans teknikundervisning”, onsdag 11.30-12.15 i sal M6, med bland andra Mikael Bondestam. Här ställer några mellanstadieelever läromedelsproducenter, lärare och forskare mot väggen. De granskar kritiskt en nygjord undervisningsfilm. Fångar den intresset? Kan den göras bättre? Hur ska skolan ta vara på elevernas naturliga nyfikenhet och kreativitet?

Forskaren Ulrika Sultan och läraren Carmen de Bruijckere deltar i samtalet om hur undervisningen ska stimulera, och inte döda, tjejernas teknikintresse.