Stockholms stad Utbildningsförvaltningen

Monter: F:28
Telefonnummer: 08-508 33 666
Mailadress: lena.gallhagen@stockholm.se

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholms stad, oavsett bakgrund. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. I Stockholms stad finns över 1 000 förskolor, 260 grundskolor, 45 grundsärskolor, 80 gymnasieskolor och cirka 10 gymnasiesärskolor. Mångfalden av skolor erbjuder medarbetarna oändligt många utmaningar och möjligheter att utvecklas i yrkesrollen.

Stockholm ska vara en smart och uppkopplad stad. Våra förskolor och skolor använder digitalisering och ny teknik för att skapa innovativa lösningar, tillgänglighet och öppenhet. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för lärande, pedagogisk utveckling och kommunikation mellan hem och skola. I en kreativ miljö med moderna och innovativa verktyg stimuleras barn, elever och pedagoger att lära och lära ut på nya sätt och att samarbeta.

Likvärdig tillgång till digitala verktyg  och pedagogisk kompetensutveckling för medarbetarna motverkar digitala klyftor. Alla barn och elever ska utveckla sin digitala kompetens och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och medier. Programmering och datalogiskt tänkande följer som en röd tråd från förskolan till gymnasieskolan. Med fokus på likvärdighet och digitalisering tar Stockholm en tydlig roll som en ledande kunskapsstad i världen.

I år kommer vår monter sjuda av liv med massor av spännande aktiviteter, talare och överraskningar

Här hittar du vårt spännande monterprogrammet dag för dag.