Spendido

Monter: C:32
Telefonnummer:  08-616 77 53
Mailadress: karolina.castillo@intrum.com

Ämnet privatekonomi

Privatekonomi kan vara krångligt. För alla. Idag är det enklare än någonsin att hamna i skuldfällan, med lättillgängliga krediter, köp på avbetalning och löften om snabba lån. Därför startade vi ett projekt som syftar till att öka ungdomars medvetenhet om krediter och vad det kan innebära att inte kunna betala den kredit man åtagit sig.

Efter en förstudie hos både lärare och elever föddes Spendido. En interaktiv webblektion i privatekonomi som svarar upp mot delar av kraven i dagens läroplan. Spendido är tänkt att vara ett verktyg som förenklar lärares vardag genom att situationsanpassa undervisningen i privatekonomi efter studenters förkunskaper eller önskemål.

Med Spendido kan man räkna på vad saker kostar på avbetalning, hur ett betalningsärende kommer till inkasso och vad som blir konsekvenserna av en anmärkning hos Kronofogden. Alla har vi någon gång längtat efter att bli vuxna och självständiga. Krediter är bra och nödvändigt och får vårt samhälle att gå runt – men ett skadligt kreditbeteende kan försena klivet in i vuxenvärlden.

Lektionen är dessutom skalbar vilket innebär att lärare enkelt kan lägga till eget material i lektionen såsom texter, bilder och filmer från tex Youtube.

Lägg ytterligare en pusselbit i kraven för läroplanen gällande privatekonomi genom att använda Spendido som ditt stöd i undervisningen!