Skolord.se – ämnesord på flera språk

Monter: A:66
Telefonnummer: 070 001 05 58
Mailadress: tobias.berger@pedagogvarmland.se

Skolord är en fri resurs för lärare till flerspråkiga elever, studiehandledare på modersmål och elever.

Det är listor med de viktigaste begreppen i olika ämnen och vad de heter på olika språk.

 

Skolord utvecklas av Pedagog Värmland i samarbete med Enheten för mångfald och integration – Karlstads kommun, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet, Symbolbruket, Liber förlag, SPSM, Refugee Phrasebook, webbyrån Cerpus, ämneslärare, modersmålslärare och förskollärare runt om i Sverige.

Så här ser verktyget ut. Du kan välja vilka språk som ska visas i listan. Sedan delar du listan digitalt eller skriver ut den.