Skolkartor.nu

Monter: B:28
Telefonnummer: 08-6522129
Mailadress: info@skolkartor.nu

Skolkartor

Välkommen till AB Geveram

Skolkartor

Det är vi som förser Sveriges skolor med skolväggkartor/klassrumskartor.
Sedan 70-talet har vi fodrat upp och monterat kartorna till Esselte Kartor och Liber Kartor.

Från och med 2011 sköter vi hela processen, från tryckpressen till skolsalen.
Vi fortsätter att använda Liber Kartors geografiska miljökartor så den höga kvalitén kommer att bibehållas.