Sanoma Utbildning

Monter: B:12
Telefonnummer: +46858764210
Mailadress: info@sanomautbildning.se

Blended learning
Skräddarsy din mix så att den passar just dig

Genom att arbeta med blended learning, en mix av digitala och tryckta läromedel, formar du undervisningen så att den passar just dig och dina elever. För när olika varianter har olika fördelar, varför bara välja en?

Fördelarna med den tryckta boken känner vi alla till. Den är fortfarande grunden i en stor del av undervisningen i skolan; många föredrar bl.a. att läsa längre texter i en bok, den känns trygg och invand och alla vet hur man använder den.

Varför använda digitala läromedel?
Med digitala läromedel ökar flexibiliteten och variationen och det blir lättare att skapa nutida och engagerande lektioner. Interaktiva övningar för arbete i helklass blandas med självrättande övningar med inbyggt elevstöd och direkt feedback. Möjligheten att individualisera blir större och lärarvyn gör det enklare att följa såväl enskilda elever som en hel klass.

Kom in i vår monter och prata nutida undervisning med oss.

Välkommen!

Heldigitala läromedel: Den interaktiva versionen av våra läromedel skapad för nutida undervisning. Innehållet är detsamma som i våra tryckta böckerna men den digitala versionen har bl.a. funktioner som interaktiva övningar,  ljudfiler och resultatvy.

 

Digital färdighetsträning F-6: Bingel är en digital övärld för F-6 med en ö för varje årskurs. På öarna kan eleverna färdighetsträna i svenska, engelska och matematik. För åk 4-6 finns även övningar i geografi och no. Alla övningar är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression.

 

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg  avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.


Glosträning, ljudfiler och övningar till våra läromedel.