Quiculum

Monter: A:43
Telefonnummer: 0184300901
Mailadress: daniel@quiculum.se

DET KOMPLETTA SYSTEMET 
FÖR KUNSKAPSHANTERING OCH 
ADMINISTRATION INOM SKOLA

Quiculum “Allt-i-ett” – Helhetslösningen 
för skolor som vill ta ett samlat grepp om 
pedagogisk verksamhet och stödfunktioner