NiVi

Monter: A:35
Telefonnummer: 010-207 10 09
Mailadress: kontakt@nivi.se

Konsultverksamhet med fokus på skolutveckling, projektledning och verksamhetsprocesser.

Våra kunder garanteras projekt som tar dem från behov till verksamhetsnytta på rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet – utan omvägar – och vi har alltid helhetssyn.

  • Vi förbereder förändringsarbete.
    Behov & krav – upphandling/avrop.
  • Vi genomför förändringsarbete.
    Projektledning där vi tar ett helhetsansvar.
  • Vi utvärderar nyttan av förändringsarbete.
    Har era investeringar i nya verksamhetssystem skapat den nytta ni tänkt er?

 

Ni + Vi = NiVi