NiVi

Monter: A:57
Telefonnummer: 08-647 23 03
Mailadress: kontakt@nivi.nu

Vi på NiVi arbetar med verksamhetsutveckling i den svenska skolan och vi är specialister på:

  • Att skapa bra förutsättningar för införanden av verksamhetssystem i skolan (vi kallar det Bäddhjälpen)
  • Att se till att skolans behov av verksamhetssystem tillgodoses (vi kallar det Skolpusslet)
  • Att ta helhetsansvar för projekt där vi samordnar alla aktörer – interna som externa (vi är Huvudprojektledare)

Våra kunder garanteras projekt som tar dem från behov till verksamhetsnytta på rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet – utan omvägar – och vi har alltid helhetssyn.

NI + VI= NU?