Netsmart

Monter: B:31
Telefonnummer: 010-150 06 00
Mailadress: info@netsmart.se

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, AVer och ErgoXS. I vår monter visar vi SMART Board, SMART Learning Suite med mjukvarorna SMART Notebook, SMART lab, SMART response och SLS Online. Vi visar hur lärare och elever kan samarbeta och kollaborera via alla olika digitala verktyg i klassrummet, datorer, Chromebooks, surfplattor, smarta telefoner och den gemensamma interaktiva ytan.

Netsmart är en trygg partner på den svenska skolmarknaden och arbetar sedan 2001 med att utarbeta väl fungerande strategier för implementering av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder tillsammans med skolor, skolområden och kommuner i hela Sverige. Målet är användarvänliga lösningar specifikt framtagna för skola som inspirerar till samarbete och kommunikation, inkluderar alla elever, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar undervisningen samt ökar användningen av befintliga resurser i klassrummen.

Netsmart driver användarföreningen SMARTKlubben med stöd till pedagogerna i form av Netsmart certifierad utbildning, instruktionsfilmer, fria lektioner, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Kontakta oss gärna för en timmes kostnadsfri inspiration på din skola/förskola – ring 010-150 06 00 eller mejla förslag på tider till utbildning@netsmart.se. Välkommen till oss!

SMART Board och SMART Learning Suite engagerar alla elever

SMART Board för alla åldrar

Jobba var som helst när som helst med SLS Online

SMART Learning Suite binder samman alla digitala enheter till en pedagogisk helhet