MyStudyWeb

Monter: K:24
Telefonnummer: 08 661 27 00
Mailadress: info@mystudyweb.com

mystudyweb vill förbättra den svenska skolan genom att erbjuda innovativa produkter som levererar resultat. I vår monter presenterar vi vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb samt testerna Kartläggaren och PASS som vi är återförsäljare för.

Vad är PASS:

 • PASS (Pupil Attitudes to Self and School) är en normerad och självrättande digital elevenkät som ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan och gör det möjligt att i ett tidigt skede sätta in åtgärder vid behov 
 • För elever ifrån fsk-åk 9 i grundskolan och årskurs 1-3 på gymnasiet
 • PASS lanserades nyligen i Sverige och är en produkt ifrån GL Education som är en ledande global aktör inom psykometriska tester

Varför PASS?

 • På bara 20 min ger PASS elevenkät lärarna och skolan en direkt insikt i alla elevers uppfattning om sig själva och skolan som annars skulle vara svår att få. 
 • PASS hjälper skolan att identifiera ”osynliga hinder för lärande”, orsaker till låga skolresultat, utmanande beteende och dålig närvaro.
 • Utvecklat genom omfattande forskning av brittiska skolpsykologer på 600,000 brittiska elever

Vad är Kartläggaren:

 • Digitalt kartläggnings- och rådgivningsverktyg för snabb och enkel testning av elevernas kunskapsnivå i svenska, engelska och matematik
 • För elever i årskurs 4–9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet
 • Ursprungligen en norsk produkt som lanserades i Sverige under 2014 och som idag är det mest använda digitala kartläggningsverktyget i Sverige

Varför Kartläggaren?

 • Frigör lärarens tid genom ett eliminera manuell rättning
 • Enkelt att komma igång både för lärare och elever och kräver inte någon form av upplärning
 • Individuella resultatprofiler skapas direkt efter att testet har genomförts. Läraren eller skolan avgör när eleven ska få tillgång till resultaten
 • Analysdel i vilken man kan skapa grupper för effektiv undervisning av elever med liknande resultat
 • Individuella arbetsplaner med konkreta undervisningsförslag kopplade till mystudyweb skapas för varje elev efter test

Vad är mystudyweb:

 • Digitalt läromedel som täcker svenska, engelska, matematik för årskurs 4-9 och NO för årskurs 6-9
 • Ger användarna tillgång till allt material för alla årskurser
 • Innehåller videolektioner och övningar av varierande svårighetsgrad
 • Fungerar lika bra på datorn, surfplattan som i mobilen

Varför mystudyweb?

 • Kombinerar pedagogiska vinster med reducerad administration och uppskattas av både lärare och elever
 • Erbjuder stora möjligheter att individualisera undervisningen
 • Förbättrar lärarens översikt och möjlighet till uppföljning då alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera