MyStudyWeb

Monter: K:24
Telefonnummer: 08 661 27 00
Mailadress: info@mystudyweb.com

mystudyweb vill förbättra den svenska skolan genom att erbjuda innovativa produkter som levererar resultat. I vår monter presenterar vi vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb samt Kartläggaren som vi är återförsäljare för.

Vad är mystudyweb:

 • Digitalt läromedel som täcker svenska, engelska, matematik för årskurs 4-9 och NO för årskurs 6-9
 • Ger användarna tillgång till allt material för alla årskurser
 • Innehåller videolektioner och övningar av varierande svårighetsgrad
 • Fungerar lika bra på datorn, surfplattan som i mobilen

Vad är Kartläggaren:

 • Digitalt kartläggnings- och rådgivningsverktyg för snabb och enkel testning av elevernas kunskapsnivå i svenska, engelska och matematik
 • För elever i årskurs 4–9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet
 • Ursprungligen en norsk produkt som lanserades i Sverige under 2014 och som idag är det mest använda digitala kartläggningsverktyget i Sverige
 • Fungerar på både dator, surfplatta och Chromebook

Varför mystudyweb?

 • Kombinerar pedagogiska vinster med reducerad administration och uppskattas av både lärare och elever
 • Erbjuder stora möjligheter att individualisera undervisningen
 • Förbättrar lärarens översikt och möjlighet till uppföljning då alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera

Varför Kartläggaren?

 • Frigör lärarens tid genom ett eliminera manuell rättning
 • Enkelt att komma igång både för lärare och elever och kräver inte någon form av upplärning
 • Individuella resultatprofiler skapas direkt efter att testet har genomförts. Läraren eller skolan avgör när eleven ska få tillgång till resultaten
 • Analysdel i vilken man kan skapa grupper för effektiv undervisning av elever med liknande resultat
 • Individuella arbetsplaner med konkreta undervisningsförslag kopplade till mystudyweb skapas för varje elev efter test