FILMNAVET

Monter: H:03
Telefonnummer: +46(0)709929819, +46(0)707169739
Mailadress: info@filmnavet.se

Filmnavet erbjuder svenskproducerade filmer och klipp för den svenska grundskolan efter gällande läroplan. Vi vill underlätta för lärare och elever i undervisningen, så använd till exempel vårt klippbibliotek “Kunskapsklipp” eller någon av alla våra filmer.