Milstensskolan

Monter: A:36
Telefonnummer: 08-544 715 90
Mailadress: Karin.Moller-David@pysslingen.se

”Hur väljer vi att bemöta varandra på nätet? Elever och personal i gemensamt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Milstensskolan i Täby.”

Milstensskolan är en F-9 skola med 460 elever. Skolan finns i Täby. Vi har sedan flera år arbetat förebyggande mot näthat och vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och det vi gör här på skolan.