Matteappen

Monter: C:13
Telefonnummer: 0733221055
Mailadress: hej@matteappen.se

Matteappen möjliggör bättre matematikundervisning. I Matteappen räknar elever matte för hand, på en iPad eller Chromebook. Matteappen förstår vad eleverna skriver, rättar automatiskt, och skickar hela elevens uträkning till läraren i realtid. Lärare kan upptäcka kunskapsluckor, individanpassa, och kontinuerligt förstå hur man bäst hjälper varje elev att lyckas med matten!

Engagera eleverna på mattelektionen

Elever räknar för hand

Lärare följer elevers resultat i realtid