Lexplore

Monter: A:29
Telefonnummer: 08-463 90 90
Mailadress: info@lexplore.se

Få en klar bild över läsningen

Oavsett om du är pedagog, skolledare eller arbetar på en övergripande kommunnivå ger Lexplore dig verktyg i din vardag för att arbeta med läsutveckling. Med hjälp av eye tracking och AI analyseras elevernas läsförmåga. Analysen är objektiv och resultatet presenteras på individ-, klass- och organisationsnivå. Nyfiken på hur du skulle kunna arbeta mer effektivt med elevernas läsförmåga? Besök oss i monter L:34!


AI-seminarium den 10 april kl. 13.30

AI – den perfekta lärarassistenten?

Under seminariet möter du någon av forskarna på Lexplore: Mattias Nilsson Benfatto eller Gustaf Öqvist Seimyr. De kommer att berätta mer om AI i allmänhet och hur det kan användas i skolan.

Sara Penje är utvecklingschef på lärande och kulturförvaltningen på Lidingö stad. Sara kommer att berätta mer om hur Lidingö arbetar med digitalisering och AI i skolan.

Bo Kristoffersson, CEO på Lexplore Nordic, modererar seminariet och berättar om hur AI kan användas i praktiken. Inom vilka två områden kommer AI främst att påverka pedagogiken? Hur kommer skolans professioner att påverkas och förändras av AI?

Läs mer och anmäl dig här!