Lekolar

Monter: J:28, J:45
Telefonnummer: 0479-19900
Mailadress: kundtjanst@lekolar.se

Vi drivs av två starka övertygelser om lärande: Man lär sig bättre om man trivs i sin miljö. Och man lär sig mer om man har roligt på vägen. Därför gör vi det lustfyllt!

Lekolar är en kreativ kraft i den lärande miljön. Vi står för en nytänkande lekfullhet och förmågan att se saker ur nya perspektiv. Därför kan vi också inspirera andra.

Lekolars bidrag är alltid miljön och verktyg för lärande utveckling. Vi är en del av den pedagogiska helheten och vår ambition är alltid att frigöra potentialen i varje individ.