Learnify

Monter: D:58
Telefonnummer: 08236700
Mailadress: info@learnify.se

Välkommen till monter D:58

Hos Learnify får du se hur du kan använda datorer, plattor och mobiler integrerat i undervisningen.

Ökad motivation hos eleverna och ett roligare jobb för dig som lärare! Det är våra mål.

Vi erbjuder ökad interaktivitet, medskapande, upptäckarglädje och massor av film och andra resurser.

Gratiskonto på: www.learnify.se

Learnify

Monter: D:58
Telefonnummer: 08236700
Mailadress: info@learnify.se

Välkommen till monter D:58

Hos Learnify får du se hur du kan använda datorer, plattor och mobiler integrerat i undervisningen.

Ökad motivation hos eleverna och ett roligare jobb för dig som lärare! Det är våra mål.

Vi erbjuder ökad interaktivitet, medskapande, upptäckarglädje och massor av film och andra resurser.

Gratiskonto på: www.learnify.se