LäraMera

Monter: L:18
Telefonnummer: 0733 450981
Mailadress: info@laramera.se

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för grundskola, förskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. I Skoltavlan kan du enkelt skapa, dela och hämta interaktivt undervisningsmaterial.

  • Använd Skoltavlans interaktiva funktioner för att skapa lärorikt undervisningsmaterial för dina elever
  • Du kan exempelvis skapa pekböcker, flervalsuppgifter, övningar där eleven ska sortera eller kategorisera
  • Som lärare väljer du vilka funktioner eleven ska se och och ska använda så att det kan anpassas för dina elevers behov
  • Använd bilder och ljud från Skoltavlans arkiv eller ladda upp egna bilder och ljud
  • När du skapat ett undervisningsmaterial kan du smidigt skicka det till elevens Skoltavlan-app

Skoltavlan är framtaget med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.