Exam.net

Monter: L:13
Telefonnummer: 0703 15 82 11
Mailadress: info@exam.net

Exam.net är en digital provplattform som gör att lärare kan genomföra prov på elevernas egna enheter, oavsett om det är en Mac, PC, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon – eller i en blandad teknisk miljö. Plattformen fungerar lika bra för grundskola och gymnasium som för vuxenutbildningar och högskola/universitet.

  • Säker: Plattformen är NP-säker och uppfyller de krav som Skolverket ställer upp för att användas under nationella prov – och under hösten 2017 har ett antal skolor använt Exam.net för att genomföra nationella prov.
  • Enkelt: Det är enkelt att komma igång och använda Exam.net. Man behöver inte installera något program och eleverna behöver inte registrera några elevkonton.
  • Gratis hela läsåret: Exam.net är gratis att använda under läsåret 2017/18. Därefter är vår ambition att hålla en tydligt lägre prisnivå än jämförbara produkter.