Kipinä Center

Monter: K:41
Telefonnummer: +358 50 567 6649
Mailadress: info@kipinakeskus.fi

Kipinäcenter erbjuder material och tjänster inom logopedisk habilitering och småbarnspedagogik för både proffessionella och föräldrar. Vi har specialkunnande inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Vårt mål är att alla barn skall kunna uttrycka sig, sina tankar och åsikter samt bli förstådda utgående från sina egna förutsättningar att kommunicera och uttrycka sig. Att möjliggöra deltagande för alla inspirerar oss att fortsätta utveckla våra tjänster och vårt material.