Kikora

Monter: K:22
Telefonnummer: 021-44 44 022
Mailadress: peter@kikora.se

Kikora är ett digitalt komplement till matematikundervisning med moduler för Diskussion, Övning och Tester.

I Kikora redovisar elever fullständiga uträkningar med fortlöpande återkopplings-hjälp.

Lärare kan individanpassa undervisningen och får alla resultat automatiskt rättat och rapporterat.

Kikora har över 40,000 uppgifter för årskurs 4-9 och Ma1-3.

I Kikora finns även Skolverkets Diamantdiagnoser i digital form.

Uppgifter kan visas på 12 olika språk med 2-Språks modulen.

 

Över 30,000 elever använder Kikora varje läsår.