Zcooly

Monter: D:10
Telefonnummer: 073 660 69 74
Mailadress: info@zcooly.se

Zcooly är ett spännande koncept fyllt med spelifierat lärande. Vi startade 2012 med ambitionen att vara med och utveckla skolan med ny teknik, nya arbetssätt och roligt lärande.

Vi vill med Zcooly engagera och motivera barn till att vilja utmanas och lära sig mer genom att ta vara på barns drivkraft och intresse för spel. Med hjälp av spelets krafter får vi på så vis barn och unga intresserade av kunskap och lärande.

Vårt mål är att utveckla en hel värld full med roligt lärande i olika ämnen som engagerar och motiverar barn och vuxna både i skolan samt på fritiden.

 

Zcooly Skoltjänst
Zcooly Play hjälper dina elever eller barn att utveckla sina matematiska kunskaper. Med Zcooly Play i klassrummet får du som pedagog en tydlig översikt över kunskapsnivån i din klass genom vårt digitala verktyg. Med våra lärande spel som är utformade efter Lgr11 tar vi dina elever eller barn in i en värld fylld av spännande karaktärer och miljöer.

Zcooly Hack
Zcooly Hack är ett digitalt läromedel som ger dig och hela din klass den kunskap och inspiration ni behöver för att bli programmeringsproffs. Läromedlet ger dig tillgång till ett komplett lektionsmaterial med en tydlig progression. Zcooly Hack är utvecklat av erfarna pedagoger mot de nya riktlinjerna kring programmering i Lpfö 98, Lgr11 och Gy 2011.