Haldor AB

Monter: J:11
Telefonnummer: 070-6560606
Mailadress: info@haldor.se

HALDOR

Vi på Haldor arbetar för att underlätta vardagen för elever och lärare med hjälp av innovativa verktyg och tjänster. Genom det nära samarbete vi har med Microsoft så har vi möjlighet att förfina de digitala hjälpmedel de erbjuder för utbildning och skolverksamhet.

 

Haldor Education

Haldor är den pedagogiska lärplattformen i Teams for Education som nyttjar hela Office 365. I Haldor finns alla nödvändiga delar som lärare och elever behöver i sitt pedagogiska arbete, som planering och uppgifter med bedömning mot kunskapskrav och centralt innehåll. Bedömningarna sammanställs i elevens kunskapsöversikt och synliggörs för elever, lärare och vårdnadshavare. Haldor och Microsoft Office 365 fungerar på alla enheter och plattformar.

Plagieringskontroll i Teams

Haldors plagieringskontroll är en integration mellan Urkund och Microsoft Teams for Education. Lärare som nyttjar Microsofts uppgiftsfunktion i Teams for Education kan på ett enkelt sätt plagieringskontrollera dokument direkt där de arbetar. Med en knapptryckning skickas elevernas dokument till Urkund och analysen är enkel att komma åt direkt i Teams.

Haldor Education

Förskola

Skapa egna kursplaner för vuxenutbildning