Haldor AB

Monter: J:11
Telefonnummer: 060615555
Mailadress: info@haldor.se

HALDOR

Vi på Haldor utvecklar moderna, användarvänliga och pedagogiska verktyg byggda på Microsoft Office 365 och Teams for Education. Tack vare kraften i systemet och smidigheten i molnet hjälper vi lärare och elever att samarbeta och kommunicera effektivt med hjälp av alla de digitala verktyg som Office 365 och Teams for Education erbjuder.

 

Haldor Education är ett verktyg vi skapat för att underlätta arbetsdagarna för lärare och elever. Detta genom att samla all relevant information och kommunikation på ett enda ställe. Verktygen är dessutom utvecklade utifrån Skolverkets (reviderade) läroplaner för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

 

Smidigare arbetssituation

Utöver detta finns det också stora möjligheter att bygga sina egna kurser, anpassade efter egna behov. I Haldor Education kan lärare enkelt bygga planeringar och skapa uppgifter som sedan kan distribueras smidigt till eleverna. Användarna arbetar i sitt eget konto i Office 365, vilket innebär att kraften och möjligheterna som molnet ger alltid finns närvarande. Haldor Education är moderna verktyg utvecklade för modern utbildning. Tillsammans med dig som användare digitaliserar vi den svenska skolan!

Haldor Education

Förskola

Skapa egna kursplaner för vuxenutbildning