Gothia Fortbildning

Monter: A:24
Telefonnummer: 084622660
Mailadress: hilda.widaeus@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom Sveriges viktigaste yrken: förskola, skola, vård och omsorg. Vi erbjuder pålitlig och relevant kunskap genom böcker, tidningar, kurser, konferenser och digitala tjänster.

Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, vi följer aktivt ny forskning och samhällsdebatt för att kunna erbjuda dig den mest relevanta kompetensutvecklingen. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Vi ses på Settdagarna!