Frölunda Data

Monter: B:18
Telefonnummer: 031-769 55 60
Mailadress: info@frolundadata.se

Frölunda Data är en leverantör av IT-relaterade hjälpmedel som etablerades redan 1985, vilket i dag gör oss till en av de mest erfarna aktörerna på marknaden. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att hitta de bästa lösningarna för att kunna tillgodogöra sig information och kommunicera med sin omvärld, oavsett behov.