eTwinning

Monter: L:32
Telefonnummer: 010-470 04 45
Mailadress: eTwinning@uhr.se

Är du öppen för att samarbeta digitalt med kolleger i Europa? Vill du ge dina elever möten med jämnåriga i andra länder? Vill du samtidigt fokusera på digitala arbetssätt? Och kursplanen? På det sätt som du bestämmer själv?  Allt det här kan du göra i eTwinning.  Samtidigt blir du del av eTwinningnätverket med över en halv miljon andra pedagoger från hela Europa.

Kom och lär dig mer i L:32. Hos oss träffar du eTwinninghandläggare, erfarna eTwinning-lärarambassadörer och andra lärare som jobbat med eTwinning, och som kan berätta om hur man kan gå till väga.

eTwinning är en EU-finansierat program och en plattform för digitalt projektsamarbete. Målgruppen är personal i förskola, grundskola och gymnasium. I Sverige koordineras eTwinningprogrammet av Universitets- och högskolerådet (UHR), som även koordinerar många andra internationella program för skolor och lärare, såsom Erasmus+, Nordplus och Atlas.

www.etwinning.net /
www.eTwinning.se
http://utbyten.se