Easy Correct

Monter: J:04
Telefonnummer: 71 99 29 67
Mailadress: clemens@easycorrect.com

EasyCorrect lanseras nu i Stockholm!

Att ge bra feedback på skriftliga uppgifter är viktigt, men kan også vara en frustrerande och tidskrävande process. EasyCorrect gör lärarens feedback-process enklare, mer effektiv og bättre för eleven.

EasyCorrect används av cirka 2500 lärare på 150 skolor i Danmark och Norge. Efter vår lansering i Sverige har vi redan tecknat avtal med våra första kunder, och vi ser fram emot att göra feedback-arbetet enklare och mer effektivt.

Med tillgång till smarta verktyg i Word eller Google Docs reduceras tiden som går till repetitivt arbete. Tiden reduceras typiskt med 20-30% och omsätts till feedback som är bättre anpassad för varje elevs behov. Feedback som en kombination av text, ljud och video engagerar och bidrar till att eleven tar sig mer tid till att jobba med kommentarerna.

Se våra videor som visar programmen:

Norska Skolemagasinet skriver att EasyCorrect är ett Columbi ägg.

Helt grunnleggende syns jeg at EasyCorrect, gjør rettejobben min lettere. Mine favorittfunksjoner er standardknapper, lydkommentar og statistikk, da de på en informativ og oversiktlig måte skaper variasjon både for elever, men og hos meg som lærer. Utover en lettere retteprosess har jeg opplevd at rettingen min med EasyCorrect blir mer meningsfull for eleven, da det tilrettelegger en mer interaktiv kommunikasjon mellom meg og elev. Denne interaktive prosessen har jeg sett at motiverer elevene og at de er mer interessert i å gjøre det bedre”.

– Louise Rennemo, Hemne VGS (Norge), engelsk- och fransklärare