Dell

Monter: J:34
Telefonnummer: 08- 590 05 100
Mailadress: thomas_weimer@dell.com

Dell EMC tillhandahåller infrastrukturen som behövs för att låta lärare och elever fokusera på undervisningen istället för tekniken.
Med vår enorma portfölj av produkter som sträcker dig från datorer, till säkerhetslösningar, nätverk, datacenter och molntjänster, samlar vi det som behövs för att hålla IT i skolSverige igång under ett tak och under en supportorganisation.
Besök vår monter för att se de senaste produkterna och lösningarna som ger dig mer tid med dina elever och nya vägar att nå dem.