Dantek

Monter: H:01
Telefonnummer: 
Mailadress: peter.wulff@dantek.se

SKOLBIBLIOTEKET ÄR EN VIKTIG DET AV ELEVERNAS VARDAG!

Dantek levererar all teknik som krävs för att skapa ett bra skolbibliotek.

Kom och prata skolbibliotek med oss!

Ett bra skolbibliotek är en fantastisk resurs!

Vi har bibliografiska poster skrivna för eleverna!

Vilka böcker är topp 25 på din skola?

Med bra sökverktyg är det enkelt att hitta bra böcker!