Systematic Cicero

Monter: H:01
Telefonnummer: 
Mailadress: inger.surrow.jakobsen@systematic.com

SKOLBIBLIOTEKET ÄR EN VIKTIG DEL AV ELEVERNAS VARDAG!

Biblioteks- och skolväsendet är under förändring. Nya krav, användningsmönster och sätt att tillägna sig kunskap och lärande kräver nya digitala verktyg som stödjer detta. Systematics pålitliga och användarvänliga it-lösningar och -produkter är skräddarsydda för konkreta användningssituationer och användarnas individuella behov.

Det är vår ambition att bli den föredragna leverantören av it-lösningar för förmedling och kunskapsdelning inom biblioteks- och lärandeområdet. Vi vill göra skillnad tillsammans med våra kunder och användare och vara med och skapa framtiden.

Cicero-serien förenar många års erfarenhet inom programvaruutveckling med över 25 års arbete inom biblioteksområdet. Det ger Cicero de bästa förutsättningarna för att stödja biblioteksverksamheten, både med administrativa it-lösningar, nya digitala verktyg samt biblioteksinventarier som är utformade för kultur- och litteraturförmedling.

Kom och prata skolbibliotek med oss!

Ett bra skolbibliotek är en fantastisk resurs!

Vi har bibliografiska poster skrivna för eleverna!

Vilka böcker är topp 25 på din skola?

Med bra sökverktyg är det enkelt att hitta bra böcker!