BRAVOLesson

Monter: H:24
Telefonnummer: 010-5164090
Mailadress: info.bravolesson.se

BRAVOLesson – app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Ett verktyg för kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete – för systematik och feedback till lärare inom alla skolformer.

Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. Digitaliserng som påverkar era elevers resulat – redan nästa termin.

 

Välkommen till något av våra kostnadsfria 30-minuters seminarier under SETT! 
Varje mässdag tisdag till torsdag i konferensdelen på SETT. Anmäl dig här.