Alfamax

Monter: J:15
Telefonnummer: 0157-13123
Mailadress: info@alfamax.se

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel.

Det pedagogiska upplägget, kallat Pilenmodellen, har en genomtänkt pedagogisk struktur som ger trygghet för både lärare och elever. Eleven lär med flera sinnen i olika arbetssätt såsom laborativa övningar, arbetsblad och dataspel och får upptäcka att språket är en spännande värld. För läraren anordnar vi kurser med teori och handfast metodik, där läraren får verktyg för att möta varje elevs behov. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever med annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar.

Alfamax dataspel utspelas i olika spelmiljöer där eleverna ibland spelar parvis. Spelen handlar om olika delar av svenska språket t.ex. ordkunskap, stavning, synonymer, motsatsord, sammansatta ord, betoning, språklära och ordspråk.

På mässan visar vi senaste nytt av våra dataspel i webbversion. Dessutom visas olika läromedel som följer Pilenmodellen: Bågen (läsinlärning), Pilen (basläromedel i svenska) och Tre Läsvärldar (lättlästa böcker).

Tips! Få en röd tråd i svenska: Bornholmsmodellen-Bågen-Pilen.
På SETT-mässans sista dag kommer även lärare som arbetar med Bornholmsmodellen vara i vår monter och visa material.